Kuran’da Türkler (7:138-140 tefsiri)

“Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik.”

Yanında Kuran’ı bulunduran, içlerinde Müslümanları barındıran Türkleri yok olmaktan bir kez daha kurtardık (1918-1922).

“Kendi yakıştırmalarıyla kutsallaştırdıkları simgelere tapınan bir toplumla karşılaştılar.”

Yanlarındaki Kuran’a, bilenlerin yüzyıllardır çağırdığı İslam’a burun kıvırdılar. Batılı ahlakı ve sekülerlik, hümanizm, özgürlükçülük, bireycilik, eşitlikçilik, ilerlemecilik, pozitivizm, bilimcilik, kapitalizm ideolojilerini tanıyıp onları beğendiler.

“Dediler ki: ‘Ey Musa! Bize de onların tanrıları gibi bir tanrı yap!’”

Yöneticilerine ve birbirlerine onların taptıkları bu ideolojilere tapmak istediklerini bildirdiler.

“Dedi ki: ‘Aslında siz bilisiz bir toplumsunuz! Kuşkusuz, bunların içine daldıkları şey yıkılmıştır. Çünkü yaptıkları gerçek dışıdır!’ Dedi ki: ‘O sizi halklara üstün kılmışken sizin için Allah’tan başka tanrı mı arayacağım?’”

Batılı toplumlar bu sahte tanrılara kulluk ederek aralarındaki bağları bir bir koparmakta, iyi yapılmış olan ne varsa yıkmakta, çöküşe koşmaktadır. Onlar çöktükten sonra sizi yaşatacak olan Kuran ve onu izleme iradesiyle dolu bir geçmişin anısı size verilmişken yok oluşa mı koşmak istiyorsunuz?

 

Bir Cevap Yazın